Daily Schedule

1st period 7:55am - 8:43am Beginner Violin
 
2nd period 8:48am - 9:37am Conference
 
3rd period 9:42am -10:30am Concert Orchestra
 
4th period 10:35am - 11:23am Honor Orchestra
 
A Lunch 11:23am - 11:48am
 
5th period 11:53am - 12:48pm Beginner Cello/Bass
 
6th period 12:53pm - 1:19pm Paw Period/PLC Meeting
 
7th period 1:24pm - 2:12pm Philharmonic Orchestra 
 
8th period 2:17pm - 3:05pm Beginner Viola